Köpvillkor

Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Mervärdesskatt
Alla priser är inklusive moms.

Leveranssätt
De fraktsätt som erbjuds varierar beroende på hur skrymmande din order är samt var i Sverige du befinner dig. Större möbler kan komma att levereras på pall av vald speditör och hanteras som övrigt emballage av dig som kund. 

Mindre försändelser (kortare än 1,75 m och lättare än 20 kg) skickas som paket eller brev med Postnord eller DHL och kan hämtas ut på närmaste utlämningsställe efter att du mottagit avisering. Om du angivit ett mobiltelefonnummer så skickas aviseringen som ett SMS, i annat fall får du en postavi hemskickad till dig när paketet ankommit till utlämningsstället.

Vi förbehåller oss rätten att välja leveranssätt. Detta kan innebära att vi i närområdet väljer att köra ut leveransen med egen personal och bil. Vänligen observera att även vid detta leveranssätt i egen regi ingår inte inbärning och/eller montering, utan detta kan köpas som tilläggstjänst.


Oavhämtad försändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.

Avbeställning vid onlineköp
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse härom från oss. Efter denna tidspunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.

Ångerrätt vid onlineköp
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas (exempelvis beställningsvaror), om förseglingen brutits. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i nyskick. 

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftligt meddelande till oss, lämpligen via e-post. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att mottaga ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 10 dagar räknat från dagen då vi mottagit återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Leverans & frakt
Vi kan ordna leveranser inom hela Sverige samt till utlandet i vissa fall. Köpare ansvarar för att den köpta möbeln med lätthet går in genom dörrar, trappor och trapphus. Skulle liftanordning behöva hyras, ansvarar köpare för beställning av och kostnad för denna. Vi ombesörjer inte leveranser där möbler ska upp i spiraltrappor. 


Reklamationer 
Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 3 år från du tog emot varan och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Reklamationer ska återsändas, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte eventuella frakten.


Information och bilder
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Bilder i vår webbutik ska inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.


Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.


Tvist
För privatpersoner har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.